Jak przygotować się do matury?

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego? Czy istnieją sprawdzone sposoby, które pozwolą nam uzyskać określony wynik na maturze? Nasz sukces zależy w głównej mierze od naszej determinacji oraz wyznaczenia celu. Jeśli posiadamy jasny i zrozumiały dla nas cel, jesteśmy w połowie drogi do sukcesu. Może nim być wysoki wynik (na przykład w przedziale 90-95 procent), dostanie się na wymarzone studia czy nawet samo zdanie matury. Ważne, abyśmy sami rozumieli to, co chcemy osiągnąć. W nauce warto wykorzystywać jak najwięcej różnych materiałów dodatkowych: od serii podręczników Teraz matura ciekawe, po naukę na platformach online czy wspólne sesje ze znajomymi. Jak zacząć?

Pierwszy plan działania

Jeśli już wiemy, jaki jest nasz cel, pora na nakreślenie pierwszego planu. Ten ma charakter głównie poglądowy, jednak warto się do niego przyłożyć. Dlaczego? Bo pozwoli określić nam strategię działania. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób się będziemy uczyć, ile dni w tygodniu, jakie przedmioty są dla nas na pierwszym miejscu, a które liczą się mniej czy w końcu, z jakich materiałów będziemy korzystać. Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie zachowania sprawdzą się najlepiej w naszym przypadku, przetestujmy kilka z nich i sprawdźmy, które z nich dają najlepsze efekty.

Elastyczne podejście

W miarę postępów w nauce nasz plan będzie ulegał zmianom. Dlatego nie trzymajmy się wyłącznie jednej drogi działania, a raczej dostosowujmy ją do naszych postępów. Może się przecież zdarzyć tak, że nauka danego przedmiotu pójdzie nam lepiej, niż przewidywaliśmy. Albo metoda nauki, jaką wybraliśmy, okaże się o wiele bardziej efektywna lub też nie, niż zakładaliśmy wcześniej.

Kilka prostych wskazówek odnośnie do tego, jak przygotować się do matury:

– określenie swoich podstawowych mocnych i słabych stron,

– zagrożenia, które mogą przeszkodzić w nauce (brak motywacji, złe podręczniki itd.),

– nakreślenie pierwszego planu działania i strategii (ile będę się uczyć, kiedy),

– stałe monitorowanie postępów,

– sięganie po różne pomoce naukowe,

– wspólna nauka ze znajomymi.